Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Sukan Institusi Pendidikan Tinggi (SUKIPT) Bil. 1/ 2024

𝟐𝟓 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝐊𝐡𝐚𝐦𝐢𝐬 | 𝐏𝐮𝐭𝐫𝐚𝐣𝐚𝐲𝐚

𝐒𝐞𝐤𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐲𝐮𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐉𝐚𝐰𝐚𝐭𝐚𝐧𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐤𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐔𝐊𝐈𝐏𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐁𝐢𝐥. 𝟏/ 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐮𝐬𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐘𝐁𝐡𝐠. 𝐃𝐚𝐭𝐨' 𝐃𝐫. 𝐏𝐞𝐤𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐦𝐥𝐢, 𝐓𝐢𝐦𝐛𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐭𝐢𝐚𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚 𝐁𝐚𝐡𝐚𝐠𝐢𝐚𝐧, 𝐝𝐢 𝐏𝐮𝐭𝐫𝐚𝐣𝐚𝐲𝐚 𝐡𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐢.

𝐌𝐞𝐬𝐲𝐮𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐡𝐚𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐬𝐞𝐦𝐮𝐚 𝐀𝐡𝐥𝐢 𝐉𝐚𝐰𝐚𝐭𝐚𝐧𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐤𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐔𝐊𝐈𝐏𝐓, 𝐖𝐚𝐤𝐢𝐥-𝐰𝐚𝐤𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐣𝐥𝐢𝐬 𝐒𝐮𝐤𝐚𝐧 & 𝐒𝐞𝐤𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐤 𝐊𝐞𝐣𝐨𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧.
//