• qxio-ios-telephone03 - 88706455 / 6454
|| OBJEKTIF
 

// Memastikan penganjuran SUKIPT 2024 dapat dijayakan selaras dengan Dasar Pembangunan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi (DPSIPT).

// Menjadi landasan bagi atlit bertanding di peringkat yang lebih tinggi.

// Meningkatkan integrasi nasional di kalangan pelajar/ penuntut institusi pendidikan menerusi sukan.

// Mencungkil bakat atlet dan menyediakan peluang bertanding yang lebih kompetitif.

// Membudayakan sukan di kalangan pelajar/ penuntut sebagai usaha ke arah meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup terutamanya di kalangan generasi muda.

//